Työaikalain kokonaisuudistus – mikä muuttuu käytännössä?

Uusi työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020. Yleisenä tavoitteena ajantasaistaa laki vastaamaan 2020-luvun työelämätarpeita. Perimmäisenä tavoitteena säilyy edelleen enimmäistyöaikojen ja vähimmäislepoaikojen turvaaminen. Keskeisimmät muutokset: Työaikalaki laajenee...