Uusi työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020. Yleisenä tavoitteena ajantasaistaa laki vastaamaan 2020-luvun työelämätarpeita. Perimmäisenä tavoitteena säilyy edelleen enimmäistyöaikojen ja vähimmäislepoaikojen turvaaminen.

Keskeisimmät muutokset:

  • Työaikalaki laajenee koskemaan kotona tai kiinteän toimipaikan ulkopuolella tehtävää etätyötä. Edellyttää työtuntien kirjaamista työajanseurantajärjestelmään.
  • Työpaikkavarallaolo luetaan jatkossa työaikaan, mikäli työntekijä on velvollinen olemaan valmiudessa työnantajan käytettävissä työpaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä.
  • Tilapäisen yötyön teettäminen vapautetaan = satunnainen tarve yötyölle
  • Joustotyöaika, kokonaan uusi työajan järjestämistä koskeva ehto. Soveltuu käytettäväksi aloilla, joissa vähintään puolet työajasta on sellaista, jonka sijoittelusta tai työntekopaikasta työntekijä voi itse päättää.
  • Liukuvan työajan muutokset: liukuma-aika pitenee kolmesta neljään tuntiin. Liukuman voi sijoittaa myös työpäivän keskelle. Liukumasaldon enimmäiskertymät +60h ja -20h 4kk seurantajakson päättyessä.
  • Lakisääteinen työaikapankki: mahdollisuus säästää ja yhdistää toisiinsa mm. työaikaa ja ansaittuja vapaita.
  • Ylityön enimmäisrajat poistuvat, tilalle vuosittainen kokonaistyöaika (n. 2304h vuodessa). Absoluuttinen enimmäismäärä, jota ei saa ylittää.

 

Vastaamme mielellämme työaikalain muutoksia koskevissa kysymyksissä, kuten myös muissa työlainsäädännön ja henkilöstöhallinnon asioissa.

Tiedustelut: Mia Keijonen, puh 020 7289606 ja Katja Paananen, puh 020 7289600