Taloushallintopalvelujen digitalisoituminen tuo tullessaan ajansäästöjä niin asiakkaille kuin kirjanpitäjillekin.

Ennen kaikkea se mahdollistaa mielekkään työn tekemisen automatisoimalla rutiinit ja jättämällä aikaa olennaiseen.

Mikä on tilitoimistossa olennaista? Olennaista on asiakkaiden liiketoiminnan tukeminen ja numeerisen tiedon pohjalta tehtyjen havaintojen välittäminen asiakkaan tietoon.

Niin meillä kuin luultavasti muissakin tilitoimistoissa panostetaan nyt henkilökunnan valmentamiseen tuohon olennaiseen tehtävään. Taloushallinnon controller -koulutus tähtää tiedon jalostamisen ja välittämisen osaamiseen valmentamalla kirjanpitäjiä asiakkaan kohtaamiseen ja tiedon tulkitsemiseen.

Kirjanpitäjän perusopinnot sisältävät syvän perehtymisen paitsi kirjanpitolakiin, myös arvonlisäverolakiin, tuloverolakiin, elinkeinoverolakiin, yhteisölainsäädäntöön sekä moninaisiin niitä täydentäviin asetuksiin ja ohjeisiin. Osaamme tulkita eri tilanteita ja löytää ratkaisumalleja erilaisiin ongelmiin. KLT-tutkinnon suorittanut kirjanpitäjä on syventänyt osaamistaan monimutkaisempien yritysjärjestelyjen ja yritysten konsultoinnin alueella.

Käytännön kirjanpitotyössä pidämme itsemme ajan tasalla jatkuvasti muuttuviin verotuksen ja kirjanpidon ohjeisiin tutustumalla, vuosittain kouluttautumalla ja ammattijulkaisuja tutkimalla. Käytössämme on verotukseen tai investointeihin liittyviä ohjelmistoja, joiden avulla osaamme laskea edullisimpia vaihtoehtoja asiakkaillemme.

Tilitoimistotyöhön kiinteästi liittyvä palkanlaskenta edellyttää nykyään monipuolista palkkahallinnon osaamista, jota varten Taloushallintoliitolla on kehitetty erityinen PHT-tutkinto. PHT-tutkinnon suorittanut palkanlaskija osaa paitsi rutiininomaisen palkanlaskennan, myös palkkoihin liittyvät muut asiat, kuten vuosilomalain, tapaturma- ja sairausvakuutustilanteet, erilaiset työehtosopimukset ja niiden tulkinnat. Lisäksi palkanlaskijalla on kokemusta useiden eri toimialojen käytännöistä ja laaja asiantuntijaverkosto tukenaan.

Olen huomannut, että monet yrittäjät, joiden kanssa päivittäisasiointi tilitoimistossamme sujuu jouhevasti, kääntyvät vaativammissa investointeja tai verotusratkaisuja koskevissa asioissa erilaisten konsulttiyritysten puoleen. Nämä yritykset joutuvat tekemään paljon pohjatyötä tutustuakseen asiakkaaseen ennen varsinaisen toimeksiannon suorittamista. Meillä asiakastuntemus on jo valmiina, ja käytössämme on usein jopa samat työvälineet. Hintalappu tuolle palvelulle on aivan erilainen konsultilla kuin tilitoimistollasi, joka voi keskittyä heti olennaiseen asiaan. Kysy ensin, mitä laskentapalveluja tilitoimistosi tarjoaa. Se voi säästää sinulle aikaa, vaivaa ja rahaa.

 

Palveluksessasi

Pia Mård

toimitusjohtaja, KLT

Sydän-Suomen Taloushallinta Oy