KEVÄINEN TERVEHDYS TALOUSHALLINNASTA

Vaikka kelit nyt vapun aikaan eivät kovin keväisiltä vaikutakaan, olemme silti lähestymässä lämpimintä vuodenaikaa ja luonto on heräämässä talviunestaan kovaa vauhtia. Meillä tilitoimistossa vuoden kiireisin aika on takana päin, ja kesälomia odotellessa on aika katsastaa yritysrintamalla tapahtuvia ajankohtaisia asioita.

Osakeyhtiöiden koroton täydennysveron maksuaika lyhenee

Tähän saakka osakeyhtiöt ovat voineet maksaa täydennysveroa ilman korkoa tilikauden päättymisen jälkeen neljän kuukauden ajan ja eli veroilmoituksen jättämiseen saakka. Tilanne muuttuu 1.11.2017 alkaen siten, että täydennysveron maksuaikaa ilman korkoa on vain kuukausi tilikauden päättymisen jälkeen. Jos tilikausi päättyy vuodenvaihteessa, täydennysvero vuodelta 2017 on siis maksettava viimeistään 31.1.2018.

Entistä tärkeämpää on, että ennakkoverot ovat vuosittain kohdallaan. Tilinpäätöstä ei yleensä saada tehtyä valmiiksi kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, ellei yrityksessä noudateta mahdollisimman ajantasaista kirjanpitokäytäntöä.

Mitä on ajantasainen kirjanpito?

Sähköiset järjestelmät mahdollistavat maksuvalmiuden, saatavien ja velkojen seuraamisen reaaliajassa päivittäin. Varsinainen kirjanpito kuukausikohtaisine jaksotuksineen voidaan tehdä ajan tasalle joka kuukausi. Kuukausikohtaisilla jaksotuksilla tarkoitetaan samoja jaksotuksia, mitkä monilla yrityksillä tehdään tilinpäätöksen yhteydessä eli vain kerran vuodessa: kirjataan tilikaudelle kuuluvat saamiset, velat ja palkat sekä varaston muutos ja käyttöomaisuuden poistot sille tilikaudelle, jonka tilinpäätöstä tehdään. Tekemällä nämä kirjaukset kuukausittain saadaan aikaiseksi tilinpäätös joka kuukausi, ja silloin varsinainen tilinpäätös ei tuota yllätyksiä yrittäjälle.

Kun aineisto toimitetaan tilitoimistoon ajallaan tai se tulee suoraan tilitoimiston järjestelmistä, ei ajantasaisen kirjanpidon tekeminen kuukausitasolla ole ongelma. Ainoa erä, joka saattaa aiheuttaa yllätyksiä on inventaario eli varaston laskeminen. Yrittäjät eivät tykkää inventaarion tekemisestä. Se tehdään pakosta tilinpäätökseen. Pienissä yrityksissä se usein joudutaan tekemään käsin, kun toimivaa tuotannonohjausjärjestelmää ei ole. Mutu-tuntuma ei ole faktaa, ja varaston muutos edellisestä tilinpäätöksestä saattaa heilauttaa arvioitua tilikauden tulosta yllättävän paljon suuntaan tai toiseen. Tämä koskee tietenkin vain niitä yrityksiä, joilla on raaka-aine-, valmiste- tai tavaravarastoa sekä keskeneräisiä tuotteita tai projekteja. Tällaisten yritysten tulisi mielestäni harkita väli-inventaarion tekemistä viimeistään 2-3 kuukautta ennen tilinpäätöstä, että voidaan luotettavammin arvioida tilikauden tulosta ja ennakkoverojen riittävyyttä.

Yhteydenpito asiakkaan ja kirjanpitäjän välillä tärkeää

Kirjanpitäjän painajainen on tilanne, jossa huomataan asiakkaan toimittamista tositteista tai muusta aineistosta, että on tehty joitakin hankintoja tai myyntejä, jotka olisivat edellyttäneet tietoa etukäteen. Tällainen tilanne syntyy esimerkiksi silloin, kun asiakkaalle on myönnetty avustusta johonkin investointi- tai kehittämiskohteeseen. Avustuksen myöntäjä edellyttää kirjanpidon järjestämistä avustettavan hankinnan osalta erikseen siten, että siihen liittyvät kustannukset ovat vaivatta löydettävissä kirjanpidosta. Jos tieto tästä saadaan vasta silloin, kun maksatushakemuksen tekeminen on ajankohtaista, aiheuttaa se kirjanpitäjälle paljon lisätyötä ja asiakkaalle turhia kustannuksia. Muistan tilanteen, jossa toiminimiyrittäjä oli myynyt menestyvän yrityksensä joulukuussa. Mitään ei ollut tehtävissä, kun tieto tuli tositteiden mukana tilitoimistoon helmikuussa. Silloin yrittäjää verotettiin samana vuonna liiketoiminnan tuloksesta ja yrityksen myyntivoitosta. Jos olisimme tienneet myyntiaikeista edellisen vuoden puolella, olisimme osanneet neuvoa yrittäjää siirtämään yrityskaupan tammikuulle. Ennemmin on usein parempi kuin myöhemmin!

Tilitoimiston ja asiakkaan suhde on parhaimmillaan luottamuksellinen kumppanuus.

Me Taloushallinnassa olemme aina asiakkaidemme puolella, ja yritämme etsiä kaikkiin tilanteisiin säädösten puitteissa parhaan mahdollisen ratkaisun asiakkaan eduksi.

Keväisin terveisin

Pia Mård, toimitusjohtaja, KLT