Soveltuu hyvin rakennusliikkeille, maansiirtoyrityksille ja muille projektikohtaista laskutusta ja kustannusseurantaa harjoittaville yrityksille

Hyödyt asiakkaalle:

  • Projektikohtaiset tuotot ja kustannukset selvitetään suoraan kirjanpidosta
  • Ei erillistä rinnakkaiskirjanpitoa tuotoista ja kuluista
  • Kehittämis- ja markkinointiponnistelut voidaan suunnata tuottaviin kohteisiin
  • Voidaan yhdistää kustannus- ja budjetointipakettiin

Miten toteutetaan:

  • Asiakas määrittelee hankintojen ja palkkakustannusten kohdistumisen eri projekteille
  • Kirjanpitäjä tuottaa projektikohtaiset tulosteet asiakkaan käyttöön kuukausittain
  • Mahdollistaa tilikausien yli kestävät useammalle vuodelle ajoittuvat projektit
  • Sitoutuminen min. 1 tilikausi