Hyödyt asiakkaalle:

 • Lisää suunnitelmallisuutta yritystoimintaan
 • Markkinointiponnistelut oikeaan kohteeseen
 • Kulusyöpöt kuriin tarkalla taloudenpidolla

Miten toteutetaan:

 • Toteutuneiden tilikausien ja suunnitelmien perusteella laaditaan myyntiennuste, osto-, palkka- ja muiden kulujen ennuste tulevan tilikauden kuukausille
 • Mittareiden valinta: liikevaihto, käyttökate….
 • Seuranta kuukausittain tai vähintään neljännesvuosittain yhteisessä palaverissa:
  • Erot ja niiden syyt selvitetään ja suunnitellaan korjaavat toimenpiteet
 • Peruskirjanpidon lisäksi budjettivertailut kuukausittain
 • Palaverit (n. 1 h) sovitulla tiheydellä ja budjettien päivitys
 • Sitoutuminen min. 1 tilikausi